آنزیم‌ها در فراوری مواد غذایی و نوشیدنی‌هاگروه‌ها : کتب
ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
آخرین بروزرسانی : ۰۴ دی ۱۴۰۱
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: