آقای دکتر مصطفی مردانی نجف‌آبادی

آقای دکتر مصطفی مردانی نجف‌آبادی

فعالیت‌ها

کتاب‌ها - مؤلف

مبانی بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی ایران

مبانی بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی ایران

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال