موزه جانورشناسی

موزه جانورشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در دهه پنجاه شمسی توسط مرحوم آقای دکتر رستمی، استاد کرسی جانورشناسی در آن زمان و برخی از دانشجویان نخبه ایشان که خود از اعضای هیأت علمی برجسته این دانشگاه گردیدند، پایه‌ریزی شد.

پس از فوت آقای دکتر رستمی که تقریباً مصادف با انقلاب فرهنگی در کشور بود، این موزه به نام موزه جانورشناسی دکتر رستمی نام‌گذاری گردید و هر از چند گاهی یکی از همکاران در دانشکده تولیت حفظ و نگهداری این موزه با ارزش را به عهده گرفته است، که از آن جمله به ترتیب آقایان عبدالرضا حمیدی، مهندس مزبان جعفری و در حال حاضر مهندس سید حسام‌الدین نقیبی رکنی را می‌توان نام برد.

این موزه در ابتدا به منظور جمع‌آوری برخی از گونه‌های جانوری منطقه با هدف استفاده در بخش عملیات درس جانورشناسی توسعه یافته و در چند سال اخیر به دلیل حمایت‌های معنوی صورت گرفته توسط بازدیدکنندگان محترم و مسؤولان دانشکده و گروه علوم دامی در طی چند سال اخیر ضمن حفظ و نگهداری و ترمیم گونه‌های تاکسی درمی شده و فیکسه شده قبلی، نسبت به توسعه گونه‌های خزندگان منطقه و افزودن فون حشرات غالب منطقه در این موزه اهتمام بیشتری شده است که ضمن تأمین نیاز درسی دانشجویان در دروس مربوطه، به عنوان بانک اطلاعاتی از پوشش طبیعی و گونه‌های بومی منطقه و آموزش اصول تاکسی درمی و حفظ و نگهداری این نمونه‌ها در تأمین نیاز علمی دیگر بازدیدکنندگان و دانش پژوهان فرهیخته نیز تأثیر به سزایی را داشته است.

این موزه در حال حاضر ضمن ارائه خدمات علمی در دروس عملیاتی مختلف که در برنامه‌های آموزشی مربوطه گنجانده شده است، هر هفته در روزهای دوشنبه نیز به پذیرش بازدیدکنندگان خارج و انتقال دانش در سطح جامعه اهتمام ورزیده است.