برنامه دفاع رساله دانشجوی دکتری گروه علوم دامی

۰۴ تیر ۱۴۰۳ | ۱۲:۳۰ کد : ۶۰۸۴ اطلاعیه‌ها آموزشی

  برنامه دفاع رساله دانشجوی دکتری گروه علوم دامی

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

استاد/اساتید راهنما

استاد/اساتید مشاور

عنوان پایان‌نامه/ رساله

زمان دفاع

محل برگزاری

لینک Adobe Connect جهت شرکت در جلسه دفاع

روز

تاریخ

ساعت

غزال محمدی‌اهوازی

9825502

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

- محمد تقی بیگی‌نصیری

- محمود نظری

آیه سادات صدر

پیکربندی، نقشهیابی و خصوصیات ترانسکریپتوم ماهی گطان (Luciobarbus Xanthopterus) به روش De Novo با استفاده از داده­های RNA-seq.

چهار‌شنبه

1403/04/06

8

آمفی‌تئاتر دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://lms.asnrukh.ac.ir/sci

آرزو عسکری‌راد

9725502

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

- جمال فیاضی

- محمد تقی بیگینصیری

علیرضا حسنی‌بافرانی

حاشیه‌نویسی عملکردی ژنوم انگل شیستوزوما در دام‌های اهلی

چهار‌شنبه

1403/04/06

11

آمفی‌تئاتر دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://lms.asnrukh.ac.ir/sci


نظر شما :