برنامه دفاع رساله دانشجوی دکتری گروه تولید و ژنتیک گیاهی

۰۳ تیر ۱۴۰۳ | ۰۸:۱۸ کد : ۶۰۸۰ اطلاعیه‌ها آموزشی

برنامه دفاع رساله دانشجوی دکتری گروه تولید و ژنتیک گیاهی

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

استاد/اساتید راهنما

استاد/اساتید مشاور

عنوان پایان‌نامه/ رساله

زمان دفاع

محل برگزاری

لینک Adobe Connect جهت شرکت در جلسه دفاع

روز

تاریخ

ساعت

معصومه مکوندی

9923502

فیزیولوژی گیاهان زراعی

عبدالمهدی بخشنده

علی مشتطی

محمدرضا مرادی‌تلاوت

آیدین خدایی‌جوقان

اثر مصرف تلفیقی کود نیتروژنی با کمپوست بقایای نیشکر و باکتری‌های محرک رشد بر عملکرد و رشد گندم در شرایط تنش گرمایی آخر فصل در اهواز

یک‌شنبه

1403/04/03

10

سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی

http://lms.asnrukh.ac.ir/cp


نظر شما :