لیست نتایج اولیه کارشناسی ارشد استعداد درخشان سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ دانشگاه

۰۲ تیر ۱۴۰۳ | ۰۹:۵۰ کد : ۶۰۷۹ اطلاعیه‌ها آموزشی

نتایج اولیه پذیرفته‌شدگان بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402 مطابق جدول ذیل است.

بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و احراز صلاحیت عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.

چنانچه در هر مرحله از ثبت‌نام، بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش بدون آزمون را نداشته یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، ثبت‌نام ایشان لغو خواهد شد.

لیست نتایج اولیه کارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 1404-1403 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته پذیرش شده، کارشناسی ارشد

1

فاطمه زنگنه

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

2

مریم کریمی مالک‌آبادی

توسعه روستایی

3

علی حمیدیان مقدم

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی در کشاورزی

4

راضیه حسینی فرادنبه

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

5

فرزانه ابول‌پور

اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی

6

زینب موسوی

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی

7

سارا باوی حسن‌پوری

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی

8

آتنا مرزوقی‌پور

علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور

9

سارا اشرفی شهنی

علوم دامی گرایش تغذیه دام

10

سیده ستاره کوتی

علوم دامی - تغذیه طیور

11

علی بیات

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت

12

مبین پیریایی

مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت

13

سهام عامری

علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی

14

فریال دلجو

علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی

15

زینب زلقی

علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه

16

سهیلا حیدری

اکو هیدرولوژی

17

ریحانه ابراهیمی

سازه‌های آبی

18

زهرا نیسی

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک - شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

19

محمد امین گودرزیان

مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی

20

قاسم کعب

مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک

21

خاطره طاهری

بیوتکنولوژی کشاورزی

22

نگین شرفی

اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی

23

علی باوی

اگروتکنولوژی علوم و تکنولوژی بذر

24

ستایش کرمی

ژنتیک و به‌نژاد گیاهی

25

سانیا داور

اگرواکولوژی

26

مهتاب عساکره

اگروتکنولوژی-علوم وعلف های هرز


نظر شما :