برنامه دفاع رساله دانشجوی دکتری گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

۰۲ تیر ۱۴۰۳ | ۰۹:۳۲ کد : ۶۰۷۸ اطلاعیه‌ها آموزشی

برنامه دفاع رساله دانشجوی دکتری گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

استاد/اساتید راهنما

استاد/اساتید مشاور

عنوان پایان‌نامه/ رساله

زمان دفاع

محل برگزاری

لینک Adobe Connect جهت شرکت در جلسه دفاع

روز

تاریخ

ساعت

رستم فتحی

9725002

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

  1. محمود قاسمی‌نژاد‌رائینی
  2. سامان آبدانان‌مهدی‌زاده
  1. مرتضی تاکی
  2. دکتر مصطفی مردانی‌نجف‌آبادی

توسعه و ارزیابی فنی-اقتصادی-زیست‌محیطی کاربرد فناوری نرخ متغیر در سم‌پاشی باغات

چهارشنبه

1403/04/06

9:00

سالن آمفی‌تئاتر دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://lms.asnrukh.ac.ir/faerd


نظر شما :