مسابقات انفرادی بدمینتون، دارت و آمادگی جسمانی

۱۹ خرداد ۱۴۰۳ | ۰۹:۵۰ کد : ۶۰۵۳ اطلاعیه‌ها فرهنگی و دانشجویی

اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار می کند:

مسابقات انفرادی بدمینتون، دارت و آمادگی جسمانی
 مسابقات والیبال (ویژه آقایان)

ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی

زمان برگزاری مسابقات انفرادی

یکشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳: بانوان
 دوشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳: آقایان

زمان برگزاری مسابقات والیبال

از روز دوشنبه مورخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۳

ثبت نام مسابقات والیبال(آقایان) : ۰۹۳۷۵۷۵۴۰۹۰ 


نظر شما :