ذکر نکات تفسیری سوره واقعه

۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | ۰۴:۱۰ کد : ۵۸۶۰ اطلاعیه‌ها عمومی فرهنگی و دانشجویی

فایل صوتی جلسه اول

سوالات جلسه اول

۱_ طبق روایات ملازمان سوره واقعه در قیامت با کدام امام معصوم رفیق و همراه خواهند بود؟ 

۲_ چرا قرائت مداوم سوره مبارکه واقعه باعث می‌شود که ملازمان آن در زمره غافلان نباشند؟ 

۳_ نام دیگر سوره مبارکه واقعه چیست؟ چرا؟

فایل صوتی جلسه دوم

سوالات جلسه دوم

۱_ باتوجه به آیات ابتدای سوره واقعه، دلیل اینکه فعل به صیغه‌ی ماضی (گذشته) به کار رفته چیست؟ 
۲_ دلایلی بر ضرورت وقوع قیامت برشمرید؟ 
۳_ به یک دلیل که مفسران بر حتمیت وقوع قیامت بیان نموده‌اند، اشاره کنید؟

 

فایل صوتی جلسه سوم

سوالات جلسه سوم

۱_ معنی لغوی کلمات در آیه  "خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ" چیست؟ 
۲_ دو معنایی که مفسران در معنای آیه" خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ " بیان فرموده‌اند، کدام است؟ 
۳_ معنی واژه رج در آیه " إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا" چیست؟

 


نظر شما :