تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی – توزیعی کارکنان (کارمندان و اعضاء هیأت علمی)

۲۷ دی ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۴ اطلاعیه‌ها

دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان (کارمندان و اعضاء هیأت علمی) دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

تاریخ: ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۶

بسمه تعالی

اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی – توزیعی کارکنان (کارمندان و اعضاء هیأت علمی) دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (در شرف تأسیس) در ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۰۱/‏۱۱/‏۱۳۹۶‬ و در محل تالار حافظ دانشگاه برگزار می‌شود. از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می‌شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند:

دستور جلسه:

  • گزارش هیأت مؤسس در مورد اهداف شرکت و ارزیابی آورده‌های نقدی و غیر‌نقدی و اتخاذ تصمیم در مورد آن‌ها.
  • بررسی و تصویب اساسنامه.
  • انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره طبق اساسنامه تصویبی.
  • انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل طبق اساسنامه تصویبی
  • تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار برای درج تصمیمات و آگهی‌های تعاونی.
  • دادن مأموریت به اعضای هیأت مدیره جهت ثبت تعاونی.
  • تصویب آیین‌نامه نحوه برگزاری مجامع عمومی.