برنامه دفاع رساله دانشجویان دکتری در  بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۱ دی ۱۴۰۲ | ۲۳:۱۰ کد : ۵۶۷۱ اطلاعیه‌ها آموزشی

برنامه دفاع رساله دانشجوی دکتری  بهمن ماه 1402

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

رشته

استاد/اساتید راهنما

استاد/اساتید مشاور

عنوان پایان‌نامه/ رساله

زمان دفاع

محل برگزاری

لینک Adobe Connect جهت شرکت در جلسه دفاع

روز

تاریخ

ساعت

علی حمیدی

9624905

علوم دامی

صالح طباطبائی‌وکیلی، مرتضی مموئی

شیما حسینی­فر

ارزیابی نقش آنزیم 5- آلفا ردوکتاز و هورمون دی هیدروتستسترون در عملکرد تولید مثلی گوسفند نر عربی

سهشنبه

1402/11/03

8

آمفی‌تئاتر دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://lms.asnrukh.ac.ir/sci

لیلی عبدعلی

9725601

علوم دامی

سمیه سالاری، محمدرضا قربانی

شیما حسینی­فر

اثرات مخمر اتولیز شده، مکمل آنزیمی و اندازه ذرات بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی جو

سه‌شنبه

1402/11/03

10:30

آمفی‌تئاتر دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://lms.asnrukh.ac.ir/sci

حدیث میرزایی

9725603

علوم دامی

علی آقایی، الهام حویزی

محمود نظری

بررسی تاثیر مکمل‌های کروم و اسید آلفا لیپوئیک برعملکرد رشد، وضعیت آنتی اکسیدانی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی تحت تنش حرارتی

چهارشنبه

1402/11/04

9

آمفی‌تئاتر دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

http://lms.asnrukh.ac.ir/sci

جمشید غریب

9725302

ترویج و آموزش کشاورزی

بهمن خسروی‌پور،

همایون مرادنژادی

طراحی الگوی برنامهریزی درسی آموزشهای کارآفرینی برای هنرستانهای کشاورزی ایران

سه‌شنبه

1402/11/03

10

دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستائی

http://lms.asnrukh.ac.ir/tarvij


نظر شما :