تقویم برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان

۲۲ آبان ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۹ کد : ۵۴۸۷ اطلاعیه‌ها فرهنگی و دانشجویی

تقویم برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دختر

مسابقات فوتسال:

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۲ ساعت ۱۵ (سوله ورزشی دانشگاه)

مسابقات بدمینتون و تنیس روی میز:

دوشنبه  ۱۴۰۲/۸/۲۲ ساعت۱۶:۳۰ (سوله ورزشی دانشگاه)

مسابقات والیبال:

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ ساعت ۱۵ (سوله ورزشی دانشگاه)

مسابقات بسکتبال:

دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۹ ساعت۱۶:۳۰(سوله ورزشی دانشگاه)

مسابقات دو سرعت:

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳ ساعت ۲۰ (چمن مصنوعی دختران)

 تقویم برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان پسر

لیگ فوتسال (جام شهدای غزه):

آغاز مسابقات یکشنبه: ۱۴۰۲/۸/۲۸ ساعت ۲۰ (سوله ورزشی دانشگاه)

مسابقات بدمینتون و تنیس روی میز:

سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳ از ساعت ۱۶:۳۰ (سوله ورزشی دانشگاه)

مسابقات والیبال:

سه‌شنبه  ۱۴۰۲/۸/۲۳ ساعت ۱۷ (سوله ورزشی دانشگاه)

مسابقات بسکتبال:

سه‌شنبه  ۱۴۰۲/۸/۲۳ ساعت ۲۰ (سوله ورزشی دانشگاه)

مسابقات دو سرعت:

سه‌شنبه  ۱۴۰۲/۸/۳۰ ساعت ۹:۳۰ (مقابل پارک دانشجو)


نظر شما :