برگزاری کارگاه آموزشی « آشنایی با حمایت ها و خدمات پارک علم و فن آوری خوزستان»

۲۰ آبان ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۷ کد : ۵۴۷۷ اخبار دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی « آشنایی با حمایت ها و خدمات پارک علم و فن آوری خوزستان»

به گزارش روابط عمومی به نقل از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه: کارگاه آموزشی «آشنایی با حمایت‌ها و خدمات پارک علم و فن‌آوری خوزستان» با هدف آگاهی اعضای هیئت علمی و دانشجویان با فرآیند ایجاد کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه و روند تاسیس شرکت‌های دانش بنیان توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در دو بخش مجزا ویژه دانشجویان و اعضای هیات علمی برگزار گردید. در بخش کارگاه دانشجویی آقایان خدایی جوقان مدیر مرکز رشد واحدهای فناور، گماری مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری و حسن زاده از کارآفرینان نمونه استان خدمات ارائه شده توسط مرکز رشد دانشگاه و پارک علم و فناوری را برای دانشجویان تشریح نمودند. در بخش هیئت علمی آقایان دکتر بختیاری معاون فناوری، آقاخانی مدیر موسسات پارک علم و فناوری و آقای مهندس کوتی مدیر صندوق پژوهش و فناوری استان خوزستان اعضای هیات علمی را با فرایند حمایت‌ها از واحدهای فناور و کسب و کارهای متکی بر دانش آشنا نمودند. این کارگاه در روزهای چهارشنبه به تاریخ 10 آبان‌ماه ویژه دانشجویان و 14 آبان‌ماه ویژه اعضای هیئت علمی برگزار شد.


نظر شما :