اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۲ برنامه‌ی زمانی انجام مصاحبه‌ی دوره‌ی دکتری و ارسال مدارک مورد نیاز

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۱ کد : ۵۰۰۳ اطلاعیه‌ها آموزشی

باسمه‌تعالی


اطلاعیه شماره 2


برنامه زمانی انجام مصاحبه و ارسال مدارک مورد نیاز

الف-مدارک موردنیاز

داوطلبان گرامی می‌بایست مدارک موردنیاز زیر را در رایانامه معرفی‌شده برای هر رشته (جدول شماره یک) از روز یکشنبه مورخ 1402/02/31 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1402/03/03 بارگذاری نمایند.

1- واریز مبلغ 1300000ریال (معادل یک صد و سی هزار تومان) هزینه انجام مصاحبه به شماره‌حساب 520100004001072903018307 با شناسه واریز 359072957117060002177292208005 و اسکن فیش واریزی

  •  در صورت معرفی داوطلب در چند کد رشته و انجام چند نوبت مصاحبه لازم است به تعداد کد رشته‌های معرفی‌شده، فیش ارسال نماید. چنانچه برای چند کد رشته فقط یک جلسه مصاحبه تعیین شده باشد نیاز به واریز وجه اضافی نمی‌باشد.

2- کارنامه اعلام نتیجه علمی داوطلب

3- تمام صفحات شناسنامه

4- پشت‌ورو کارت ملی هوشمند

5- اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیئت‌علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده که به تائید مقام مسئول نیز رسیده باشد برای آن دسته از معرفی‌شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده‌اند و ارائه موافقت کتبی بالاترین مقام مسئول دستگاه برای ادامه تحصیل

  •  مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی‌نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیئت‌علمی آن دانشگاه امکان بهره‌مندی از این سهمیه را دارا می‌باشند.

6- مدرک یا گواهی موقت کارشناسی ارشد ( فوق‌لیسانس) یا کارنامه ریزنمرات معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای بوده و حداکثر تا تاریخ 1402/06/31 دانش‌آموخته می‌شود.

(گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه 74 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه 167 دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی)
7- مدرک کارشناسی(لیسانس) یا کارنامه ریزنمرات.

  •  آن دسته از متقاضیانی که فارغ‌­التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند، علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.
  •  کسانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج دربندهای 6 و 7 فوق نمی‌­باشند، لازم است گواهی تأییدشده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.

8- عکس 3 × 4  

9- تمامی مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

10-ارائه مدارک دال بر رعایت مقررات نظام‌وظیفه­

11- فرم پیشنهادی شماره 1 و پیوست نمودن کلیه مستندات

­ جدول شماره 1: آدرس رایان­نامه و تلفن گروه‌های آموزشی

رشته تحصیلی

آدرس رایا­نامه و تلفن

علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور

asnrukh.animalscience@gmail.com

تلفن: ۰۶۱۳۶۵۲۲۴۳۸

علوم دامی - تغذیه دام

asnrukh.animalscience@gmail.com

تلفن: ۰۶۱۳۶۵۲۲۴۳۸

علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور

asnrukh.animalscience@gmail.com

تلفن: ۰۶۱۳۶۵۲۲۴۳۸

علوم دامی - تغذیه طیور

asnrukh.animalscience@gmail.com

تلفن: ۰۶۱۳۶۵۲۲۴۳۸

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مدیریت و تحلیل سامانه­‌ها

dammasnrukh@gmail.com

تلفن: 06136522421

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

foodramin@gmail.com

تلفن: ۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۱

اگروتکنولوژی - علوم و تکنولوژی بذر

ppgasnrukh@gmail.com

تلفن: 09999244780

اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی

ppgasnrukh@gmail.com

تلفن: 09999244780

اگروتکنولوژی  اکولوژی گیاهان زراعی

ppgasnrukh@gmail.com

تلفن: 09999244780

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

tarvij98@gmail.com

تلفن: 09120741619

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

tarvij98@gmail.com

تلفن: 09120741619

ب- تاریخ برگزاری آزمون مصاحبه

  •  ارزیابی تخصصی مرحله دوم آزمون دکترای تخصصی به صورت حضوری می‌باشد.
  • داوطلبان هر رشته تحصیلی پس از بارگذاری مدارک موردنیاز مطابق جدول شماره 2 در این مرحله شرکت نمایند.
  • داوطلبان لازم است جهت اطلاع از تغییرات احتمالی به‌صورت مستمر به پرتال دانشگاه مراجعه نمایند.


جدول شماره 2: زمان‌بندی آزمون مصاحبه دکتری تخصصی

رشته تحصیلی

تاریخ برگزاری مصاحبه

علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور

1402/03/27

علوم دامی - تغذیه دام

1402/03/27

علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام و طیور

1402/03/27

علوم دامی - تغذیه طیور

1402/03/27

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی مدیریت و تحلیل سامانه‌­ها

1402/03/08

علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

1402/03/16

اگروتکنولوژی - فیزیولوژی گیاهان زراعی

1402/03/07

اگروتکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی

1402/03/07

اگروتکنولوژی - علوم و تکنولوژی بذر

1402/03/16

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

1402/03/23

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست

1402/03/23

 

فرم پیشنهادی شماره 1

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه