لینک جلسات ضبط شده کارگاه‌های آموزشی در هفته آموزش

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۸:۴۰ کد : ۴۹۷۵ اطلاعیه‌ها آموزشی عمومی

لینک جلسه ضبط شده کارگاه آموزشی دکتر محمدجواد سبحانی، تحت عنوان: نظریه‌های یاددهی و یادگیری

 https://lms.asnrukh.ac.ir/pwo8gu4va5xr/

لینک جلسه ضبط شده جلسه سخنرانی حاج آقای علوی‌کیا، تحت عنوان: اخلاق آموزشی

 https://lms.asnrukh.ac.ir/pnabpbcf3uu8/

لینک جلسه ضبط شده کارگاه آموزشی دکتر عباس بازرگان هرندی، تحت عنوان: جایگاه ارزیابی کیفیت تدریس توسط دانشجویان در بهبود آموخته‌های آنان

https://lms.asnrukh.ac.ir/pd252c6q77qt/

لینک جلسه ضبط شده کارگاه آموزشی دکتر مسعود برادران، تحت عنوان: روش شناسی تفکر و تفکر سیستمیک

 https://lms.asnrukh.ac.ir/pz787yxyn62c/

لینک جلسه ضبط شده کارگاه آموزشی دکتر غلامحسین مکتبی، تحت عنوان: کاربرد هوش هیجانی IQ در تدریس

 https://lms.asnrukh.ac.ir/pp39sw49fvsz/

لینک جلسه ضبط شده کارگاه آموزشی دکتر محمد حجتی، تحت عنوان: آشنایی با قوانین ارتقاء اعضای هیئت علمی

 https://lms.asnrukh.ac.ir/pk0xu86g2q7r/

لینک جلسه ضبط شده کارگاه آموزشی دکتر سید عباس رضوی، تحت عنوان: آشنایی با چگونگی تدوین طرح درس

 https://lms.asnrukh.ac.ir/pehkb49m86je/