برگزاری مجمع عمومی صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه، نوبت دوم

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۰۷ اطلاعیه‌ها عمومی

به اطلاع اعضاء هیئت علمی دانشگاه می‌رساند برگزاری مجمع عمومی صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه، برای ارائه گزارش سالیانه و برگزاری انتخابات اعضاء جدید هیئت مدیره در حال برنامه‌ریزی است. نظر به لزوم مشارکت تمامی اعضاء در ارکان تصمیم‌گیری، بدینوسیله از همه عزیزان عضو صندوق برای حضور، استماع گزارش سالیانه و شرکت در انتخابات دعوت بعمل می‌نماید.

زمان تشکیل: ساعت ۱۰ روز یکشنبه به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

مکان: تالار آیت الله دکتر مفتح

حضور عزیزان، مزید امتنان خواهد بود.