برگزاری سومین همایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزی

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۱۹ اخبار دانشگاه
برگزاری سومین همایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، سومین همایش ملی صنعت و تجاری‌سازی کشاورزی در ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ به صورت مجازی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد.

در این همایش از ۱۵۰ مقاله رسیده به دبیرخانه ۱۳۸ مقاله پذیرفته شدند که از مجموع مقالات پذیرش شده ۲۵ مقاله به صورت سخنرانی و 113 مقاله به صورت پوستر ارائه شدند. 68 داور در ارزیابی مقالات با دبیرخانه علمی همایش همکاری داشتند‌.

خاطر نشان می‌شود، آقایان جمال فیاضی و مرتضی چاجی از اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر علمی در برگزاری این همایش نقش داشتند.