دوره‌ی آموزشی موارد پیشگیری  زیر سویه جدید کرونا

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند شبکه بهداشت و درمان شهرستان باوی با همکاری مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه در نظر دارد،
دوره‌ی آموزشی موارد پیشگیری  زیر سویه جدید کرونا را امروز چهارشنبه به تاریخ 21 دی‌ماه 1401 طبق زمانبندی  زیر برگزار نماید.

 دختران در سالن مطالعه خوابگاه‌ کوثر ۱ ساعت ۱۲

 پسران اتاق تلویزیون خوابگاه شهید احمدی ساعت ۱۳