پنجمین جلسه‌ی "‌شب نشینی دانشجویان با اساتید"

۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۵ اخبار دانشگاه
پنجمین جلسه‌ی "‌شب نشینی دانشجویان با اساتید"

به گزارش روابط عمومی، در ادامه‌ی سلسله شب‌نشینیهای صمیمانه‌ی دانشجویان با اساتید، پنجمین برنامه‌ی شب‌نشینی در خوابگاه‌های دخترانه شهید رجایی و شهید باهنر با حضور خانم دکتر میترا چراغی عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعی، دبیر انتشارات و مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد. در این نشست صمیمانه، خانم دکتر چراغی با بیان خاطراتی از زمان تحصیل و دانشجویی خود، برخی از تجربه‌های زندگی دانشگاهی و مسیر حرفه‌ای خود را با دانشجویان به اشتراک گذاشتند. در ادامه ایشان با تأکید بر اینکه زندگی خوابگاهی به مثابه یک فرصت می‌باشد، نکات کلیدی و ارزنده‌ای در باب مدیریت زمان و برنامه‌ریزی جهت استفاده از فرصت‌های زندگی دانشگاهی و خوابگاهی را بیان نمودند. طی این برنامه شب‌نشینی و گفتگوی صمیمانه که حدود سه ساعت طول کشید دانشجویان نظرات و دغدغه‌های خود را مطرح نمودند.