برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت راهبرد مزرعه با استفاده از مدل AquaCrop

۱۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۱ اخبار دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت راهبرد مزرعه با استفاده از مدل AquaCrop

کارگاه آموزشی مدیریت راهبرد مزرعه با استفاده از مدل AquaCrop به مدت پنج روز در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی 20 نفر از دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد و اعضای هیأت علمی دانشگاه مشارکت داشتند.

لازم به ذکر است که تدریس این دوره را که به همت معاونت پژوهشی و فن‌آوری دانشگاه برگزار گردید جناب آقای دکتر بهرام اندرزیان رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان بر عهده داشتند.  مدل AquaCrop یکی از مدل‌های فرایندگرا است که توسط سازمان خواروبار جهانی فائو توسعه داده‌ شده است.

 این مدل می‌تواند در مطالعات مربوط به مدیریت مزرعه، مانند مدیریت آبیاری و کم آبیاری (در راستای افزایش عملکرد و ارتقاء بهره‌وری آب)، مدیریت حاصلخیزی خاک و تأثیر تنش حاصلخیزی بر رشد و عملکرد گیاه، تعیین تاریخ کاشت مناسب گیاه زراعی در شرایط دیم و آبی،‌ ارزیابی تأثیر تنش‌های محیطی غیر زنده مانند خشکی، ماندابی، گرما، سرما، شوری و تنش‌های زنده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز بر رشد و عملکرد گیاهان زارعی و همچنین طراحی الگوی کشت مورد استفاده قرار گیرد.