تقدیر از عضو هیأت علمی دانشگاه در جلسه هیأت رئیسه

۰۵ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۲۴ اخبار دانشگاه
تقدیر از عضو هیأت علمی دانشگاه در جلسه هیأت رئیسه

به گزارش روابط عمومی، در جلسه هیأت رئیسه دانشگاه روز دوشنبه به تاریخ 1401/10/05 ضمن دعوت از دکتر بهروز علیزاده بهبهانی عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی از ایشان بابت برگزیده شدن و قرار گرفتن در فهرست دو درصد دانشمندان و پژوهشگران پر استناد جهان و پژوهشگر برتر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 1401 تقدیر به عمل آمد.