برگزاری کارگاه آشنایی با دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی

۰۵ دی ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۶ اخبار دانشگاه
برگزاری کارگاه آشنایی با دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه آشنایی با دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاه مرکزی روز دوشنبه به تاریخ 1401/10/05 از ساعت 10- 8 مختص اعضای هیأت علمی و 12- 10 ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محل آمفی‌تئاتر شهید مفتح برگزار شد. بازدید از آزمایشگاه مرکزی و آشنایی با تجهیزات و نوع کارکرد آنها بعد از ارائه تئوری مطالب در این کارگاه یک روزه انجام شد.