عملیات پیاده‌رو سازی و جدول‌کاری حد فاصل مسجد تا خوابگاه شهیدان احمدی و شیخانی با همکاری گروهی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه در قالب گروه خودجوش و جهادی

۰۲ آذر ۱۴۰۱ | ۲۲:۴۶ کد : ۴۳۹۸ اخبار دانشگاه
عملیات پیاده‌رو سازی و جدول‌کاری حد فاصل مسجد تا خوابگاه شهیدان احمدی و شیخانی با همکاری گروهی از دانشجویان و کارکنان دانشگاه در قالب گروه خودجوش و جهادی