برگزاری اولین دوره‌ی انتخابات شورای صنفی و مجمع عمومی کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۰۲ آذر ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۱ اخبار دانشگاه
در روز دوشنبه به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴:۳۰ اولین دوره انتخابات شورای صنفی و مجمع عمومی کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در محل مسجد علی بن ابیطالب دانشگاه برگزار شد.
برگزاری اولین دوره‌ی انتخابات شورای صنفی و مجمع عمومی کارمندان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین دوره‌ی انتخابات شورای صنفی و مجمع عمومی کارمندان دانشگاه توسط هیئت اجرایی هیئت مؤسس شورای صنفی برگزار شد. از میان 18 نفر نامزد انتخابات، افراد ذیل انتخاب شدند. لازم به ذکر است 5 نفر اول به عنوان اعضای اصلی شورا برای مدت 2 سال و 7 نفر بعدی به عنوان اعضای مجمع عمومی برای مدت 3 سال فعالیت خواهند داشت.

1_ سید عباس میرباقری                                         7_ داریوش میردورقی

2_ جمال الدین نبگانی                                          8_ حسین نوری‌ نوروزی

3_ احمد عامری                                                   9_ زینب مرادی یگانه

4_ حسن شهاوندی                                               10_ عبدالصادق مرداسی

5_ علی سرخی                                                    11_ بهزاد حمدی پور

6_ فروزان مالک پور                                               12_ مهدی چعبی