ثبت اختراع ماشین الکتروهیدرولیک نفوذسنج مخروطی و نمونه‌بردار خاک کشاورزی توسط آقای دکتر نواب کاظمی

۲۵ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۵۳ اخبار دانشگاه
ثبت اختراع ماشین الکتروهیدرولیک نفوذسنج مخروطی و نمونه‌بردار خاک کشاورزی توسط آقای دکتر نواب کاظمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر نواب کاظمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون و دکتر بهروز گودرزی اولین دانش‌آموخته‌ی دوره‌ی دکتری مکانیزاسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان موفق به ثبت اختراع خود با عنوان "ماشین الکتروهیدرولیک نفوذسنج مخروطی و نمونه‌بردار خاک کشاورزی شدند.

این دستگاه که یک محصول دانش بنیان است حاصل سال‌ها تحقیق و آزمایش بوده که اطلاعات ارزشمندی از خاک به‌طور ویژه شناخت فشردگی و تهیه نقشه مقاومت خاک را در راستای اعمال کشاورزی دقیق در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد. پر واضح است این اختراع حاصل تلاش دانش استاد و بکارگیری خلاقیت آقای دکتر بهروز گودرزی است.