سومین نشست مأموریت‌گرایی و اثربخشی دانشگاه‌ها در توسعه و بهبود وضعیت استان‌های کشور

۱۸ آبان ۱۴۰۱ | ۲۱:۱۷ اطلاعیه‌ها پژوهشی