سه‌شنبه‌های مهدوی- برگزاری زیارت آل یاسین

این هفته نیز در سه‌شنبه مهدوی رأس ساعت ۱۷ گرد هم می‌آییم.‌ قرائت آل یاسین و توسل به ائمه،  همه دعوتیم.