آگهی مزایده‌ی یک مرحله‌ای عمومی به منظور فروش ۴ رأس گوساله‌ی نر پروار گاو و ۳ رأس گوساله‌ی نر پروار گاومیش

۲۴ مهر ۱۴۰۱ | ۱۴:۳۹ اطلاعیه‌ها عمومی

لینک دانلود فایل