ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم گروه معارف اسلامی

۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۷:۱۲ اطلاعیه‌ها آموزشی

به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان می‌رساند، ساعت برگزاری امتحانات گروه معارف اسلامی پایان نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

امتحان درس اندیشه اسلامی (1) ساعت 8:30 به ساعت 8 تغییر یافته است.

امتحان درس اندیشه اسلامی (2) ساعت 9:30 به ساعت 9 تغییر یافته است.

امتحان درس اخلاق اسلامی ساعت 10:30 به ساعت 10 تغییر یافته است.

امتحان درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام ساعت 11:30 به ساعت 11 تغییر یافته است.

امتحان درس انقلاب اسلامی ایران ساعت 12:30 به ساعت 12 تغییر یافته است.

امتحان درس تفسیر موضوعی قرآن ساعت 14 به ساعت 13 تغییر یافته است.

امتحان درس دانش خانواده و جمعیت ساعت 15 به ساعت 14 تغییر یافته است.