اطلاعیه شماره ۶ برنامه‌ی زمانی انجام مصاحبه از متقاضیان جامانده گروه اگروتکنولوژی (گرایش‌های فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زارعی)

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۳:۴۴ اطلاعیه‌ها اخبار دانشگاه آموزشی
اطلاعیه شماره ۶ برنامه‌ی زمانی انجام مصاحبه از متقاضیان جامانده گروه اگروتکنولوژی (گرایش‌های فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زارعی)