آگهی تجدید مزایده یک مرحله‌ای عمومی به منظور اجاره یک واحد تولیدی فرآورده‌های لبنی دانشگاه

۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۸ اطلاعیه‌ها عمومی

لینک دانلود فایل