آگهی مناقصه یک مرحله‌ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی به منظور خرید یک دستگاه سرور بلید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۰:۳۸ اطلاعیه‌ها عمومی

لینک دانلود فایل