گزارش تصویری بازدید معاون پژوهشی و فناوری به همراه مدیر امور پژوهشی و مدیر امور آموزشی دانشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه و تقدیر و تشکر از کارشناسان و رئیس آزمایشگاه مرکزی

۳۰ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۳ اخبار دانشگاه
گزارش تصویری بازدید معاون پژوهشی و فناوری به همراه مدیر امور پژوهشی و مدیر امور آموزشی دانشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه و تقدیر و تشکر از کارشناسان و رئیس آزمایشگاه مرکزی