انتخاب عضو هیاًت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت دانشگاه در سال ۱۴۰۰

۲۲ آذر ۱۴۰۰ | ۱۸:۲۰ اخبار دانشگاه
انتخاب عضو هیاًت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت دانشگاه در سال ۱۴۰۰

بر اساس اعلام معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، جناب آقای دکتر بیژن خلیلی‌مقدم دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی به عنوان "عضو هیاًت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت دانشگاه در سال ۱۴۰۰" معرفی گردیدند. ضمن تبریک احراز این عنوان به جناب آقای دکتر خلیلی‌مقدم استمرار موفقیت‌های علمی و پژوهشی ایشان را در فعالیت‌های دانشگاهی و ارتباط با جامعه و صنعت از خداوند متعال خواستاریم.