دفاع از رساله دکتری خانم مهندس مریم سرایلو

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۷ اطلاعیه‌ها آموزشی

به اطلاع می‌رساند، جلسه دفاع از رساله‌ی دکتری خانم مریم سرایلو (9424602) دانشجوی دکتری گروه علوم و مهندسی خاک، رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)، به راهنمایی جناب آقای دکتر حبیب الله نادیان قمشه در تاریخ یکشنبه مورخ 1400/06/21 ساعت 8 صبح، با عنوان "جداسازی و شناسایی Streptomyces از ریزوسفر گیاه و بررسی برخی اثرات سودمندی جدایه‌های برتر بر رشد، خصوصیات بیوشیمیایی و کاهش تجمع نیترات در گیاه اسفناج" به صورت مجازی در سامانه ادوب کانکت به آدرس  http://lms.asnrukh.ac.ir/sscdep   برگزار می گردد.