ارائه سرکار خانم دکتر طاهره محمدآبادی در کارگاه بین المللی.

۲۷ آبان ۱۳۹۹ | ۲۰:۲۶ اطلاعیه‌ها


موضوع: ترکیبات شیر حیوانات اهلی (شتر و گاو) به عنوان عوامل ضدمیکروبی و ضد ویروسی در برابر عفونتها

تاریخ ارائه: چهارشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰
ساعت ۱۰ به وقت بغداد،
لینک شرکت در کارگاه روی پوستر درج شده است.