مراجعه حضوری

 

 

ساعات و روزهای ملاقات چهره به چهره

 

سمت

نام و نام خانوادگی

روز

ساعت

رئیس دانشگاه

دکترجمال فیاضی

یکشنبه‌ها

8-10

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر نوشین زندی سوهانی

دوشنبه‌ها

11-12

معاون اداری و مالی

دکتر علیرضا شافعی‌نیا

سه‌شنبه‌ها

13-15

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی رجب‌پور

دوشنبه‌ها

10-12

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی

دکتر سعید محمدزاده

شنبه‌ها

سه شنبه ها

11-13

8:30-10

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر علیرضا ابدالی مشهدی

چهارشنبه‌ها

10-12

رئیس دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

دکتر حسین جوینده

شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها

8-10

رئیس دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

دکتر مجید رهنما

شنبه‌ها

10-12