آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مراحل و مدارک لازم برای دفاع (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده (pdf)آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
فرم اطلاعیه سمینار (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
رزومه (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۲- درخواست مرخصی تحصیلی (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۶- درخواست تمدید تحصیلی نیمسال ششم (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۱۲ـ تأیید نهایی پایان‌نامه (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۶- درخواست تمدید تحصیلی نیمسال ششم (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۱۲ـ تأیید نهایی پایان‌نامه (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
فرم حذف پزشکیفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
کاربرگ ۲- درخواست مرخصی تحصیلی (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۶-۹۵تقویم آموزشی
آئین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشدآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶تقویم آموزشی
گزارش ارزیابی دفاع از پایان‌نامه دکتریفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
نتیجه ارزشیابی رساله دوره دکتریفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۷ - درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۷ - درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۷ - درخواست برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۷ - درخواست برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی