آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه‌نامه‌ی دوره‌ی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۳آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۳آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه‌نامه پرداخت حق‌التدریس دانشگاهآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده (pdf)آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
آئین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
آئین‌نامه دکتری دکتری سال ۱۳۹۵آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه نامه جدید کارشناسی ارشد۱۳۹۷آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
نظامنامه اخلاق آموزشیآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه‌نامه آموزشی دانشجویان دکتری ورودی ۹۹ و پس از آنآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها