معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر علی رجب‌پور

استاد گروه گیاهپزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36522428-061

صفحه شخصی

 

وظایف و اختیارات

- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‏‌های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

- تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.

- ارائه گزارش‏‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد‏های تحت نظر

- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه.

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره‏‌های تحصیلات تکمیلی.

- برنامه‌ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همکاری واحدهای ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه‏‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.

- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی.

- اجرای دوره‌‏های کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت.

- برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی کشور و آمایش سرزمین.

- اهتمام به برگزاری دوره‌‏های توانمند‌سازی و دانش‌افزایی.

- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفص‌ها به منظور به‌روزرسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش‌مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع حسب مورد.

- برنام‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.

- انجام امور اداری هیات ممیزه و ابلاغ مصوبات آن‏ها به واحدهای ذی ربط.

- نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع و سایر واحدهای ذی‌ربط.

- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی‌ربط مطابق با اولویت‌های دانشگاه.

- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌‏های دانشگاه.

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق