آگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی به منظور تکمیل فاز دوم دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۰۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۷ کد : ۲۵۸۲ اطلاعیه‌ها عمومی
تعداد بازدید:۵۲

نظر شما :