اطلاعیه ها

پیام تسلیت اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی در پی درگذشت استاد گرانمایه جناب آقای دکتر محمدرضاکهنسال

در پی درگذشت جناب آقای دکتر محمدرضا کهنسال جمعی از اعضای محترم هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان پیام تسلیت به شرح زیر صادر کردند.

ادامه مطلب