تقویم آموزشی

۰۹ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۳ کد : ۲۰۸۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۷۴۸

 

موضوع

نیمسال اول

نیمسال دوم

شروع سال تحصیلی

1399/7/5

1399/11/18

انتخاب واحد

1399/6/23

1399/6/24

1399/6/25

1399/11/12

1399/11/13

1399/11/14

حذف و اضافه

1399/7/14

1399/7/15

1399/11/26

1399/11/27

حذف اضطراری

1399/10/10

1400/2/30

پایان کلاس‌ها

1399/10/24

1400/3/13

امتحانات

1399/10/27 لغایت 1399/11/9

1400/3/16 لغایت 1400/3/28


( ۲۱ )

نظر شما :