آگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی به منظور ایاب و ذهاب دانشجویان، اساتید و کارکنان و انجام بازدیدهای علمی، فرهنگی و ورزشی

۱۸ تیر ۱۳۹۸ | ۱۱:۱۰ کد : ۱۴۵۱ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۷۶

 

جهت دریافت آگهی مناقصه یک مرحله‌ای عمومی همراه با ارزیابی کیفی به منظور ایاب و ذهاب دانشجویان، اساتید و کارکنان و انجام بازدیدهای علمی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان کلیک نمایید.


( ۲ )

نظر شما :