برگزاری دفاعیه

تاریخ : ۱۶ تیر ۱۴۰۰

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1400/4/16 می‌باشد.