تمدید سنوات

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تمدید سنوات نیمسال دوم دوره‌های تحصیلات تکمیلی از تاریخ 1400/2/26 لغایت 1400/3/10 می‌باشد.


آزمون جامع

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

آزمون جامع دکتری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 در خردادماه 1400 برگزار می‌گردد.حذف اضطراری نیمسال دوم

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399در تاریخ 12 خرداد ماه 1400 انجام می‌شود.


تحویل مدارک دفاعیه

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1400/3/26 می‌باشد.


پایان کلاس‌ها

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تاریخ 27 خرداد ماه 1400 می‌باشد.
برگزاری دفاعیه

۱۶ تیر ۱۴۰۰

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1400/4/16 می‌باشد.