تمدید سنوات نیمسال دوم دوره‌های تحصیلات تکمیلی

تاریخ : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تمدید سنوات نیمسال دوم دوره‌های تحصیلات تکمیلی از تاریخ 1400/2/26 لغایت 1400/3/10 میباشد.