حذف اضطراری نیمسال دوم

تاریخ : ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399در تاریخ 12 خرداد ماه 1400 انجام می‌شود.