حذف و اضافه نیمسال دوم

تاریخ : ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399در تاریخ 3 و 4 اسفند ماه 1399 انجام می‌شود.