برگزاری دفاعیه

۰۸ تیر ۱۴۰۱

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 تاریخ 1401/04/08 است.


تاریخ امتحانات

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ امتحانات نیمسال دوم 1401-1400 از تاریخ 1401/03/21 لغایت 1401/04/01 است.پایان کلاس‌ها

۱۸ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ پایان کلاس‌های نیمسال دوم 1401-1400 در تاریخ 1401/03/18 است.حذف اضطراری

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ حذف اضافه نیمسال دوم 1401-1400 از تاریخ 1401/03/02 لغایت 1401/03/04 می‌باشد.


تمدید سنوات تحصیلی

۰۱ خرداد ۱۴۰۱

 تمدید سنوات دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1401-1400 از تاریخ 1401/03/01  لغایت 1401/03/11 می‌باشد.حذف و اضافه

۲۳ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ حذف و اضافه بر اساس سال ورود به دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد: تاریخ 1400/11/23 برای ورودی‌های 1398 و قبل از ...


شروع ترم تحصیلی

۱۶ بهمن ۱۴۰۰

شروع ترم تحصیلی نیمسال دوم 1401-1400 در تاریخ 16 بهمن ماه 1400 است.


انتخاب واحد

۰۹ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ انتخاب واحد بر اساس سال ورود به دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد: تاریخ 1400/11/09 برای ورودی‌های 1397 و قبل از ...


دفاعیه ارشد

۱۵ دی ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ می‌باشد.دفاعیه دکتری

۰۶ دی ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1400/10/06 می‌باشد.


حذف اضطراری

۰۴ دی ۱۴۰۰

تاریخ حذف اضطراری نیمسال اول  1400/10/04 لغایت 1400/10/06 می‌باشد.